Home Golden Eagle Can Making Machinery Co.

Golden Eagle Can Making Machinery Co.

Golden Eagle Can Making Machinery Co.
Company Address

Zhongshatou, Shenjiamen
Zhoushan City
316100
Zhejiang Province
Mobile: +0086 13758019928
Mobile: +0086 13867206225
E-mail: pearl@goldeneagle-can-machinery.com

Phone Number
0086 580 366 3066
Country
China